Elektriciteitsgebruik Biolet

Welke modellen hebben elektriciteit nodig ?

De meeste modellen hebben elektriciteit nodig.  Het separatietoilet Separera heeft een variante waarbij geen of weinig elektriciteit nodig is.

Elektrische werking Biolet

Teneinde volautomatisch voor een optimale werking en comfort te kunnen zorgen, gebruikt de Biolet elektriciteit. Deze wordt echter zo efficiënt mogelijk ingezet in functie van de behoeften.

De volgende onderdelen staan hiervoor in :

- 2 verwarmingseenheden, waarvan 1 onder de compostbak. Deze werken alleen wanneer nodig. Is de omgevingstemperatuur effectief 18 ° en het gebruikt van de toilet stemt overeen met het normale voorziene aantal mensen, dan kan de thermostaat lager gezet worden. De compostering genereert immers zelf warmte. Ligt de temperatuur lager of maken er tijdelijk meer mensen permanent gebruik van het toilet, dan is meer verwarming nodig. De temperatuur wordt gemeten door een temperatuursensor.

- de mixer motor werkt slechts ca. 1 minuut na een toilet gebruik. Deze gaat ervoor zorgen dat toiletpapier vermalen wordt en dat de volledige inhoud voldoende vloeibaar en gefragementeerd is voor compostering. Tijdens het draaien valt langzaam een klein deel van de onderste inhoud in de composteringsbak.

- de kleine motor van de ventilator regelt een optimale luchtcirculatie, hetgeen bijzonder belangrijk is voor de compostering. Deze ventilator functioneert doorlopend en gebruikt tijdens de functionering 25 Watt per uur (Biolet).

Hoeveel elektriciteit gebruikt Biolet ?

Bij een normale functionering (temperatuur 18° en het aantal voorziene mensen wordt niet overschreden) dan is het gemiddeld gebruik per uur tussen de 50 en 65 watt.

Hiermee ligt het gemiddeld verbruik dus een stuk lager dan het piekvermogen van de onderdelen.

Het piekvermogen bedraagt :

- verwarming : 305 watt (wanneer thermostaat op 10, dit is zelden het geval)

- mixer motor : 25 watt (draait 1 minuut na gebruik van het toilet)

- ventilator : 25 watt (deze wordt permanent gebruikt).

Hoeveel gebruikt het Separera model ?

  • normaal Separera model : 16 watt per uur.
  • speciaal model met 12 V ventilator : 4 watt per uur
  • geen electriciteit : 0 watt